Jak uvedla starostka obce Jaroslava Šelepová, jsou již hotové návrhy na možné využití tohoto prostoru. „Teď čekáme, zda bude schválen zákon o sociálním bydlení. Jedna z variant přestavby totiž navrhuje vybudování sociálního bytu,“ zmínila. Podle jiného návrhu by zde mohla vzniknout společenská místnost například pro setkávání přátel Starého Bozděchova.

Zastupitelstvo z předložených návrhů vybere ten nejvhodnější ještě letos s předpokládanou realizací v roce příštím.