Díky této rozpočtové strategii obce došlo ještě před koncem roku mimo jiné také ke zvážení a schválení spolkových žádostí. Během ledna odesílá obec spolkům schválené částky na účet. „Spolky tak jdou do nového roku s tím, že jim základní činnost obec pokryje,“ vysvětlil postup starosta Filip Mencl.

Základní rámec rozpočtu na nový rok se pohybuje kolem 15,5 milionu korun. V Novosedlech z něj plánují dokončit výstavbu nové požární zbrojnice, na kterou se správě obce podařilo získat dotaci. Předpokládá se, že na zpevněné plochy kolem zbrojnice bude obdržena dotace z Jihočeského kraje v rámci Programu rozvoje venkova. V Kolencích se dočkají úpravy návsi, o jejíž finanční podporu bude požádán Jihočeský kraj. Také cesta ke kostelu v Mláce projde generální opravou. V tomto případě požádá obec Novosedly o prostředky na Ministerstvu pro místní rozvoj. „Pokud akce podpořeny nebudou, budeme muset zvážit, kterou přesuneme na rok 2020,“ upřesnil starosta Novosedel.

Co se kultury týče, jsou v Novosedlech na programu roku 2019 dva velké kulturní projekty. Tradiční setkání rodáků a přátel obce se bude konat v sobotu 22. června 2019 v Novosedlech. Během akce dojde ke slavnostnímu otevření nové hasičské zbrojnice. Zdejší sbor dobrovolných hasičů uspořádá soutěž v požárním útoku na návsi. Umělecké vystoupení si připraví děti ze školy. "V kovárně bude výstava a celou slavnost završí velký ohňostroj,“ zve starosta obce Filip Mencl.