Jak z podtextu vyplývá, hlavním tématem budou autentické vzpomínky pplk. Jána Bačíka z Třeboně, který se aktivně zapojil do II. zahraničního odboje.

Ze života Jána Bačíka

Narodil se 25. ledna 1917 pod slovenskými Tatrami ve vesničce Parižovce. Tato obec byla asi před třiceti lety zatopena při stavbě přehrady Liptovská Mara. V dětství pomáhal otci s pasením ovcí, později pracoval jako zedník na nejrůznějších stavbách. V roce 1935 se stal členem Tatranské horské služby a zde pracoval jako průvodce.

Po 15. březnu 1939 začal převádět hlavně české vojáky do Polska. Když se dozvěděl, že mu hrozí zatčení, zůstal s poslední skupinou, kterou byli důstojníci z posádky v Liptovském Mikuláši, v čs. sběrném vojenském táboře Krakově. Z Polska odjel lodním transportem do Francie, zde v městě Lille vstupuje do Cizinecké legie, po výcviku sloužil v alžírské pouštní pevnosti El Ariche. V roce 1940 se účastnil obranných bojů na francouzské frontě a po kapitulaci odjel do Anglie.

Zde je dočasně dislokován v táboře v Cholmondeley, odkud je vybrán pro speciální výcvik parašutistů ve Skotsku. Je zařazen do skupiny Wofram, které velí kapitán Josef Otisk. Při závěrečném cvičení před odletem skupiny do Itálie se zranil a na jeho místo byl zařazen Karel Svoboda. (Paraskupina Wolfram byla na našem území vysazena 13. září 1944 a přes značné obtíže část svých úkolů splnila.)

Ján Bačík byl po vyléčení zařazen k tankové jednotce a jako zástupce velitele tankové čety se účastnil obléhání strategicky významného francouzského přístavu Dunqerque. Zdejší německá posádka kapitulovala 8. května 1945 a Ján Bačík se v hodnosti rotného vrací do osvobozeného Československa. Později vstupuje do řad SNB, kde v různých funkcích pracuje až do odchodu do důchodu. Od roku 1956 žije trvale v Třeboni.

Dne 11. listopadu 2009 se spolu s plukovníkem Jaroslavem Klemešem a generálem Tomášem Sedláčkem zúčastnil ve skotském Arisaigu odhalení pomníku čs. parašutistům, kteří zde prošli speciálním výcvikem. Podplukovník Ján Bačík byl při té příležitosti vyznamenán náměstkem ministra obrany Janem Fulínkem „Křížem obrany státu“. Více o zajímavých životních osudech tohoto jednoho z posledních skutečných čs. válečných parašutistů, se lze dovědět na besedě s Jánem Bačíkem, která se uskuteční v pátek 5. února od 18 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci.

VLADIMÍR KOS, Klub historie letectví J. Hradec