Nová účelová komunikace, která vede mezi Bukem a Matnou, bude sloužit nejen cyklistům a chodcům, ale i zemědělcům pro obsluhu pozemků. Úseku předcházelo budování cyklostezky od rozhledny a v části Matné, kterou měl na starosti Státní pozemkový úřad.

„My jsme na ni navázali dvě menší části. Jednak na našem pozemku přímo v Matné, kdy jsme obec spojili se stezkou. Hlavní část pak probíhala v letošním roce, kdy jsme v délce čtyř set metrů dokončovali propojení s Hradcem přes účelovou komunikaci, která vede k Frankovu dvoru,“ uvedl uvolněný radní Bohumil Komínek.

Vznikla tak trasa, která vede až k děbolínské rozhledně. Stavba vyšla na téměř čtyři miliony korun bez daně.

„Jsou v tom zahrnuty i sadové úpravy. Myslíme si totiž, že okolo těchto stezek by měly růst stromy. Někdy sice máme problémy se zemědělci, kteří tam obdělávají pole, ale snažíme se tam stromořadí vždy dávat, a to hlavně v rámci ochrany ovzduší. Tady jsme vysázeli pětačtyřicet stromů. Jedná se o jeřáby, habry a také čtrnáct lip,“ dodal radní.

Město plánuje i další stavby. Zatím jen na papíře je projekt cyklostezky, která propojí Dolní Skrýchov s hradeckým nádražím. Projekt stojí na majetkovém vypořádání s Českými drahami kvůli části pozemku.

Nové stezky pro cyklisty jsou i v budoucnosti sídliště Hvězdárna. První z nich by podle plánů radnice měla vést za areálem mateřské školy do Landfrasovy ulice.

„V tomto případě máme projekt prakticky připravený. Čekáme na dokončení sadových úprav okolí hvězdárny, aby se ukázalo, zda bude nutné posouvat ploty či nikoliv. Také se ale čeká na záležitost kruhového objezdu na hlavní silnici a výstavby nového obchodního domu. Rádi bychom, aby v projekcích developer na tuto stezku navázal. V tuto chvíli to nemá cenu stavět odnikud nikam,“ sdělil radní.

Z těchto míst na sídlišti Hvězdárna povede i další cyklostezka, opět závislá na budoucí výstavbě a dopravních úpravách. Směřovat by měla na Jiráskovo předměstí, kolem areálu Fruka a zahrádkové kolonie Kohout až do Dolní Pěny.

V případě další plánované stezky, která by vedla od Šindelny směrem k Lišnému Dvoru, město řeší dvě varianty jejího vyústění. Jedná o nich s policií kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů. Cyklostezka mezi Mlýnskou ulicí a Lišným dvorem by mohla být připravena k výstavbě už v příštím roce.

„Jedna varianta jejího vyústění je přímo na krajskou silnici, která vede na Políkno. Druhá verze by případně vedla kolem objektu našeho zemědělského družstva,“ popsal radní Komínek.