Do debaty nad sedmi oblastmi z běžného života ve městě se zapojilo na devadesát občanů, představitelů města a zástupců městského úřadu.

Podle informací starosty Karla Macků cílem setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček nejtíživějších problémů města. „Těší mě, že si občané ukrojili dvě hodiny ze svého času na aktivní práci pro město a vydefinovali podnětné náměty k rozvoji Dačic. Velmi děkuji všem zúčastněným občanům a neziskovým organizacím, které prezentovaly svou činnost,“ vyzdvihl starosta a dodal, že jedna z neziskovek v hlasování získala šek v hodnotě 3 tisíc korun.

Při Fóru Zdravého města starosta nejprve přítomné seznámil s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené loni. „Máme radost, že se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně daří řešit,“ poznamenal s tím, že se ale samozřejmě objeví i podněty, které je nutné odložit například proto, že jsou naplánované jiné investice.

Skupinky přítomných poté vybíraly hlavní priority, z nichž byly za každou tematickou oblast vybrány dvě nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo. Vybrané problémy pak budou následně ověřeny sociologickou studií. Průzkum bude proveden v Dačicích a místních částech odbornou firmou na reprezentativním vzorku 500 osob v průběhu března. „Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapuje názory občanů na nejvýznamnější problémy v letošním roce. Výsledky budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva o výstupech z veřejného fóra,“ vypověděl starosta.

Účastníci letošního Fóra se shodli na tom, že mezi nejpalčivější problémy patří nedostatečné zajištění zubní pohotovosti, Dačičáci by chtěli vybudovat cyklostezky do okolních obcí, opravit lávku přes Dyji nebo zajistit lepší pořádek na veřejných prostranstvích či zavést kamerový systém.

Loni Fórum zpestřily dva doprovodné programy, které se letos pro pozitivní ohlasy zopakovaly. Prvním byly dílničky pro děti, které zajistilo Dačické okénko, jež tady také prezentovalo svou činnost a prodávalo výrobky svých klientů. V další části programu pak pracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny zájemcům měřili krevní tlak a BMI.

Městu se ze strany účastníků dostalo i pochvaly za dříve diskutované problémy, například za povedenou revitalizaci Kancnýřova sadu a umístění pomníku, řešení křižovatky na Palackého náměstí, rekonstrukci čtvrti na Peráčku, vytvoření naučné stezky v Kázku, úpravu lesíku pod Středním odborným učilištěm zemědělským a služeb, dále i za čistotu města nebo dostatek akcí Pod Lipkami a rovněž za pomoc seniorům ze strany města a městské policie.

Vybrané priority, které ověří sociologický průzkum:- Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu)
- Urychlit vybudování kluziště
- Vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, dále napojení na rakouské cyklostezky)
- Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna)
- Vyřešit odstavné plochy pro kamiony
- Vytvořit server pro lokální brigády
- Zajistit lékařskou zubní pohotovost
- Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu
- Zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích
- Zajistit údržbu aleje k Urbanči
- Zajistit umělou trávu pro fotbalisty
- Zavedení kamerového systému ve městě
- Zvýšit kapacitu Domova pro seniory