O tom, co bude předmětem stavby, promluvil dačický místostarosta Jiří Baštář.

„Konkrétně se jedná o opravu nevyhovujícího stavebního stavu, zkvalitnění pohybu chodců, zvýšení jejich bezpečnosti a zvýšení přehlednosti křižovatky. Přilehlý chodník bude taktéž upraven, a to zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu,“ popsal.

Dále přiblížil, že ve lhůtě pro podání nabídek (do 17. května) na město dorazily nabídky dvě. Z nich hodnotitelská komise vybrala a doporučila uzavření smlouvy se společností SATES ČECHY s. r. o. Její nabídka ve výši přes 3,9 milionu korun byla totiž výhodnější a splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

Úprava mimo jiné zpřehlední nebezpečný přechod pro chodce při ústí do Masarykovy ulice, rovněž bude opraven povrch křižovatky.Úprava mimo jiné zpřehlední nebezpečný přechod pro chodce při ústí do Masarykovy ulice, rovněž bude opraven povrch křižovatky.Zdroj: Deník/Adam Hudec

Samotná realizace stavby by se měla odehrát od 16. června do konce července letošního roku.

Poznáte, z jakých míst v Dačicích a jejich blízkém okolí pocházejí tyto historické fotografie?
Takhle vypadaly Dačice. Poznáte místa z historických fotek?

„Financování této akce je realizováno za účasti Jihočeského kraje, proto v rámci tohoto výběrového řízení budou uzavřeny dvě Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem veřejné zakázky, zvlášť pro město Dačice a zvlášť pro Jihočeský kraj,“ upřesnil místostarosta Baštář. Stejně tak oddělené bude i financování této akce.

Město Dačice na svém webu uvedlo, že úprava mimo jiné zpřehlední nebezpečný přechod pro chodce při ústí do Masarykovy ulice, rovněž bude opraven povrch křižovatky. „Tato stavba bohužel vyvolá jistá omezení – tím nejzásadnějším bude kompletní uzavření křižovatky pro průjezd všech motorových vozidel po celou dobu realizace stavby. Pro menší motorová vozidla bude zajištěna objízdná trasa přes vlakové nádraží. Stavbou bude dotčen provoz některých provozoven a podniků, které se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky. V této souvislosti budeme po zhotoviteli požadovat nastavení harmonogramu provádění prací tak, aby byl provoz těchto provozoven zachován v co největší možné míře,“ napsal úřad.

Zároveň s tím město požádalo své obyvatele o toleranci a pochopení. Proměna křižovatky napomůže přehlednosti i bezpečnosti.