Jak informuje mluvčí radnice Markéta Nováčková, zastupitelstvo města schválilo na listopadovém jednání projekt s názvem „Staň se občanem města Dačice“. Ten vyzývá obyvatele, kteří žijí na území města a místních částí a nejsou zde doposud přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili.

„Dačice se dlouhodobě potýkají s problémem snižování počtu obyvatel, což s sebou v důsledku přináší každoročně nižší příjmy pro město z rozpočtového určení daní. Tato výzva, by měla být motivací pro ty, kteří zde již žijí, pracují, ale stále zde nemají trvalý pobyt. Rozhodli jsme se podpořit výzvu peněžním darem ve výši 4.000 Kč pro nové občany. Projekt Staň se občanem města Dačice si mimo jiné klade za cíl zvýšit povědomí zdejších lidí o veřejných financích v rozpočtu města, které pomáhají ke zvýšení kvality života a k udržitelnému rozvoji veřejné infrastruktury, ať už se jedná o oblast nových investic či rozvoj kulturního, sportovního a společenského dění ve městě,“ řekl k výzvě starosta města Miloš Novák.

Školy zůstaly v pondělí zavřené také v Jindřichově Hradci.
Škrty se odrazí v kvalitě výuky, varují hradecké školy. Stávku podpořila většina

Poskytování daru novým občanům upravují jasně daná pravidla. „Podle nich přísluší peněžní dar každému nově přihlášenému občanovi, který neměl posledních pět let trvalý pobyt v Dačicích nebo v jejich místní části. Poskytnutí daru se vztahuje i na nezletilé děti přihlášeného občana, pokud splňují podmínky této výzvy,“ doplnil informaci starosta. Příliš času na rozmýšlení nezbývá. Přihlásit se je třeba do 28. prosince 2023. „Poskytnutí daru se nevztahuje na narozené dítě, jehož matka již má trvalý pobyt v Dačicích nebo v jejich místní části, neboť pro nově narozené děti má město Dačice samostatný program podpory," připomíná Markéta Nováčková.

Kompletní pravidla výzvy Staň se občanem města Dačice jsou společně s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku na www.dacice.cz. Formulář je k vyzvednutí také na Infocentru Dačice a přímo v kanceláři evidence obyvatel. Více informací o výzvě poskytne zájemcům vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Dačice JUDr. Eva Škodová, tel. 384 401 229, e-mail skodova@dacice.cz.