Celkem šestatřicet tisíc korun z prostředků města rozdělili radní. Podle starosty Karla Macků se konkrétně jedná o poskytnutí sociální výpomoci rodinám, které pečují o nezletilé dítě pobírající příspěvek na péči, rodinám s nezletilými dětmi, které z důvodu nízkých příjmů pobírají příspěvek na živobytí a rodinám s nezletilými dětmi, které nepobírají příspěvek na živobytí, ale pohybují se na hranici chudoby.

„Poskytnutí sociální výpomoci bylo posuzováno na základě podání písemných žádostí o sociální výpomoc a doložení dokladů o pobírání sociálních dávek nebo o sociální situaci,“ vysvětlil Karel Macků.

Právě poskytnutí výpomocí na základě podání žádosti a doložení příslušných dokladů se podle starosty v minulých letech osvědčilo. „Tato forma přenáší více aktivity a odpovědnosti na sociálně potřebné rodiny,“ řekl.