Město Dačice tradičně podporuje především sportovní spolky nejen nepeněžně, ale především jim nabízí bohatou grantovou nabídku. V rámci jednoletých příspěvků bylo v letošním roce 27 spolkům rozděleno 360 tisíc korun, ve víceletých grantech pak bylo rozděleno více než 1,1 milionu korun mezi 10 spolků.

Na svém posledním zasedání dačičtí zastupitelé podpořili sportování dětí a mládeže a schválili dar Tělovýchovné jednotě Centropen ve výši 227 tisíc korun. Navíc čtyři organizace, které pracují s dětmi a mládeží, již byly obdarovány v září. Katolický dům dostal 24 tisíc korun, 41 tisíc korun byl přidělen Tělocvičné jednotě Sokol, 37 tisíc korun dostalo DM studio - mažoretky a 22 tisíc korun šlo do Velkého Pěčína pro Tělovýchovnou jednotu.

"Jsem přesvědčený, že právě podpora dětí při jejich volnočasových aktivitách se městu bohatě vrátí," míní starosta Karel Macků.