Jak vysvětlil starosta Karel Macků, v letním období dochází k dlouhodobému problematickému provozu – při zaplnění síně se zvyšuje teplota a nedostatečně se vyměňuje vzduch. „Proto jsme koncem května uskutečnili poptávkové řízení na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení. Osloveni byli tři dodavatelé, dva z nich podali nabídku. Nejnižší cena byla 429 tisíc korun bez daně,“ informoval starosta s tím, že termín dokončení díla je stanovený do 6. srpna letošního roku.