Dačičtí radní na své 41. schůzi schválili záměr prodeje bytové jednotky č. 19 v bytovém domě čp. 222, v Jiráskově ulici v Dačicích.

Místostarosta Jiří Baštář k záměru sdělil: „K prodeji bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy a na pozemku p. č. 801 v k. ú. Dačice jsme přistoupili vzhledem k tomu, že aktuálně není obsazená nájemníky a vzhledem k finanční náročnosti nutných investičních oprav. Základní prodejní cenu jsme stanovili ve výši 2,95 milionu korun.“

Prodej bytu se uskuteční formou soutěže. Lhůta pro podání žádostí o koupi je do 24. května, v případě více zájemců proběhne soutěž dne 27. května. Podrobné informace mohou zájemci získat na úřední desce městského úřadu nebo na telefonním čísle 384 401 230.

Pozemky v Lomech u Kunžaku a v Malém a Velkém Pěčíně.
Dačice a Člunek získaly pozemky pro údržbu dopravní infrastruktury

Radní města Dačice také schválili vyhodnocení zadávacího řízení na vybavení školní družiny ZŠ Boženy Němcové novým nábytkem.

„Předmětem této zakázky je dodávka a montáž nového nábytku a jeho instalace v nově vybudovaných prostorách školní družiny při ZŠ B. Němcové, jejíž výstavba právě probíhá. Ukončení stavebních prací je naplánováno na konec července. Další fází je tedy vybavení této družiny. Kdy ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny nabídky dvě,“ uvedl místostarosta Dačic Jiří Baštář.

Dále také popsal, že hodnotitelská komise doporučila uzavření smlouvy na dodání nábytku se společností Artspect, a. s. s nabídkovou cenou 1 830 571 Kč bez DPH. Její nabídka totiž byla nejvýhodnější a splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.