Jednou z lokalit nejvíce postižených kůrovcem jsou smrkové porosty na Dačicku. Za oběť zde padly všechny vzrostlé smrky, v oblasti už není jediný zdravý strom starší patnácti let.

Starosta Karel Macků uvedl: „Město hospodaří na necelých 380 hektarech, a až tahle kalamita skončí, tak budeme mluvit o 230 hektarech holin.“ Dále ocenil, že jihočeská hejtmanka je jediná, kdo se se situací přijel seznámit.

Sama Ivana Stráská k věci řekla: „Vidět mladý les totálně sežraný kůrovcem, to je pro mě beznaděj a varování pro všechny ostatní. Je to apokalypsa.“ Kraj chce podle jejích dalších slov proti této kalamitě bojovat. Plánuje program „Zřizování nových lesních oplocenek“, zaměřený na vlastníky lesů, kteří zalesňují kalamitní holiny. Vyhlášení programu se plánuje na podzim tohoto roku a financovat se bude z rozpočtu kraje.

Kůrovcovou kalamitu na Dačicku řešila hejtmanka Ivana Stráská se starostou města Karlem Macků.

K budoucímu zalesňovacímu programu jihočeská hejtmanka dále uvedla: „„Důležité je dostat peníze k obcím a lidem co nejdříve, tak aby mohli co nejrychleji sázet. Připravujeme také akci nazvanou Hasiči sázejí stromy, kdy chceme obcím i soukromníkům, které kalamita shodně postihla, dodat ruce, které chybějí k sázení.“

Odborný lesní hospodář dačických městských lesů, Kamil Kupec, komentoval: „Bojovali jsme všemi prostředky, které lesnictví znalo. Nasadili jsme veškeré síly. Bohužel, boj jsme prohráli. Atak kůrovce byl obrovský a rychlý.“

A pohled do nejbližší budoucnosti je neradostný. Teď čeká dačické lesníky dvacet let péče o holiny a zbytky porostů tak, aby předali další generaci alespoň nějaký les. „V letošním roce máme vytěženo asi 25 tisíc metrů krychlových. Budeme těžit ještě tak v prvním čtvrtletí příštího roku a pak už s těžbou jako takovou přestaneme – už nebude co těžit. V současné době těžíme pouze porosty starší padesáti let, protože to, co je mladší, je ekonomicky naprosto nevýhodné a my jsme obrovsky ztrátoví,“ uzavřel Kamil Kupec.