Od dubna 2019 do září 2020. Takový je odhad starosty Dačic Karla Macků ohledně toho, kdy by mohla začít vznikat nová přístavba ZŠ Komenského.

„V prosinci 2016 město podalo žádost o dotaci na tuto akci. Zpočátku to vypadalo, že v rámci této výzvy nebude projekt pro nedostatečnou alokaci podpořen,“ vysvětlil starosta. V červnu se ale město dozvědělo, že ve druhém čtvrtletí letošního roku došlo k navýšení alokace. „Došlo k příslibu finančních prostředků ve výši 37 milionů korun z prostředků Evropské unie a dvou milionů korun ze státního rozpočtu. Celková dotace bude tedy činit přes 39 milionů korun, celkové výdaje potom necelých 44 milionů korun,“ doplnil Karel Macků.CO VZNIKNE NOVÉHO?
Jedenáct nových učeben, zázemí pro vyučující a nové toalety. Vznikne i výtah, který zajistí bezbariérový přístup do podlaží školy. Dojde také k modernizaci dvou odborných učeben, a to učebny fyziky a chemie. Projekt umožní přesun tříd z odloučeného pracoviště na ulici Bratrské do budovy školy na ulici Komenského.