V úterý 30. dubna bylo jedním z bodů jednání rady města vyhlášení výběrového řízení na zmíněnou provizorní úpravu křižovatky. Předmětem stavby je podle místostarosty města Jiřího Baštáře oprava nevyhovujícího stavu, zkvalitnění pohybu chodců, zvýšení jejich bezpečnosti a zvýšení přehlednosti křižovatky. "Přilehlý chodník bude taktéž upraven, a to zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu,“ vysvětluje Jiří Baštář.

Práce se podle jeho slov budou týkat spodní části náměstí, kde se řadu let diskutovalo o dopravním řešení místa. V úvahu připadal i kruhový objezd, od kterého se již upustilo. "V místě je špatný stav komunikace, a to jak z pohledu bezpečnosti, tak i nevyhovujícího povrchu. Je zde i dost nestabilní podkladní vrstva," sdělil Deníku místostarosta a vysvětlil, proč se jedná o provizorní opravu: "Trvalé řešení přijde na řadu až s realizací obchvatu Dačic."

Děti z protější základní školy si nové atrakce v Komenského sadech vyzkoušely hned po otevření.
Třeboň otevřela moderní hřiště s rybníkem i lodí. Děti ho okamžitě vzaly útokem

Křižovatka se podle Jiřího Baštáře o několik metrů posune výš, změní se přechod pro chodce a udělají se opatření k zamezení výjezdů aut z parkoviště přímo do křižovatky, což se nyní často děje. "Bude nutné zajistit stabilitu podkladních vrstev, doplní se i ostrůvky zeleně," dodal.

Stavební povolení už je vydané, ve čtvrtek akci schválila i rada Jihočeského kraje, který se na akci finančně podílí.

„Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Provizorní úprava křižovatky na Palackého náměstí, Dačice vyhlašujeme v režimu tzv. otevřené výzvy výhradně s elektronickým podáváním nabídek přes elektronický nástroj E-ZAK. Termín pro podání nabídek je stanoven do 17. května 2024, do 9:00 hodin. Následná realizace pak nastane od poloviny června do konce července 2024,“ přiblížil místostarosta. Vzhledem k tomu, že financování této akce je realizováno za účasti Jihočeského kraje, budou v rámci tohoto výběrového řízení uzavřeny dvě Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem veřejné zakázky, zvlášť pro město Dačice a zvlášť pro Jihočeský kraj. "Stejně tak proběhne odděleně i financování této akce,“ doplnil Jiří Baštář.

Uzavírka náměstí potrvá od 17. června do 31. července. Objížďka pro vozidla do 7,5 tuny povedou kolem vlakového nádraží. Těžší nákladní auta budou odkláněna mimo město.