První z programů podle místostarostky Kateřiny Markové slouží k zajištění provozu šatníku, jehož předmětem je umožnit sociálně slabým občanům pořízení oděvů zdarma či za regulační platbu. „Cílovou skupinou jsou sociálně slabé skupiny obyvatel Dačic,“ upřesnila.

Druhý vyhlášený grant poslouží k poskytování osobní asistence. „Zde jsou cílovou skupinou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,“ sdělila místostarostka.

Doplnila, že lhůta pro podání žádostí do těchto grantových programů je stanovena od 20. do 25. listopadu. Bližší informace jsou k doptání na odboru sociálních věcí dačického úřadu.