Právě závěry, respektive výstupy ze zářijového kulatého stolu na téma volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež vzala nyní na vědomí rada města.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků, kulatý stůl se konal v rámci projektu Zdravého města Dačice a zúčastnilo se ho vedení města a studenti z místních základních a středních škol. „Tento kulatý stůl se skládal ze dvou částí. V první části byla rekapitulace a plnění výstupů z posledního setkání z února, kdy mladí diskutovali nad rekonstrukcí kulturního domu a dále zde představilo svoji činnost nízkoprahové centrum Zastávka. Druhá část kulatého stolu byla zaměřena na vlastní práci studentů, kteří diskutovali jak o návrzích na trávení volného času, tak o pochvalách aktivit, které se v Dačicích již udály," uvedl starosta.
Mládež by v současné době uvítala více velkých hudebních akcí, také letní kino a tolik diskutovanou multifunkční halu, která by vyhovovala svými parametry i k pořádání sportovních utkání. Dále starosta doplnil, že pochvalu od studentů dostal například úspěch dačických mažoretek, cyklozávod DownTown či WorkOut hřiště. „Studentům za jejich náměty děkujeme a samozřejmě se jimi budeme zabývat," dodal.