Jak uvádí tisková zpráva z představenstva a. s. Jihočeská nemocnice, pod vedením Člupkové se chce dačická nemocnice zaměřit na další rozvoj a rozšíření služeb pro pacienty. Miroslava Člupková nahradila na postu předsedy představenstva dosavadního Františka Buriana.

„Nemocnice Dačice tímto krokem vstupuje do nové etapy svého fungování, která bude dynamičtější než doposud. Chceme v nemocnici zajistit dlouhodobě udržitelnou zdravotní péči a umožnit tak její budoucí rozvoj,“ uvedl Martin Bláha, šéf holdingu Jihočeské nemocnice, pod nějž dačická nemocnice spadá.

Hlavním úkolem Člupkové pro příští týdny a měsíce bude stabilizovat zdravotnické zařízení tak, aby mohl nastat dlouhodobý proces jeho oživení. Právě pomalý postup při revitalizaci nemocnice byl hlavním důvodem výměny Františka Buriana.

„Postup znovuoživení tohoto ústavu neprobíhal tak zdárně, jak jsme si představovali. Docházelo zde k průtahům v jednáních i v komunikaci. Změnou ve vedení představenstva by se situace měla změnit,“ řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Miroslava Člupková, která dosud působila v pětičlenném představenstvu jako jeho místopředsedkyně, byla zvolena na základě doporučení výběrové komise. Na tom, že právě ona je tou nejvhodnější osobou v řídicím orgánu nemocnice, se shodli zástupci města Dačice, Jihočeského kraje i společnosti Jihočeské nemocnice.

MUDr. Miroslava Člupková se narodila 7. června 1959 v Jindřichově Hradci, kde dosud žije. Vystudovala medicínu, které se také celý život věnuje. Působila například na oddělení epidemiologie Okresní hygienické stanice v J. Hradci, jako vedoucí referátu zdravotnictví jindřichohradeckého okresního úřadu, dále byla zaměstnána na ministerstvu zdravotnictví nebo ve Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Hana Plačková