Jak přiblížil starosta města Karel Macků, mohou se o finanční podporu ucházet fyzické a právnické osoby se sídlem na území města. Žádat mohou i ti, kteří sice nesídlí v Dačicích, ale jejich činnost se přímo týká občanů města. Uchazeči musí působit v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. „Cílem je podpořit spolky. Proto jsme z těchto příspěvků vyjmuli městské organizace, které je dostávají přímo a ze stejného důvodu jsme vyloučili také státní nebo krajské organizace,“ vyjasnil dačický starosta.

Podle jeho dalších informací mohou jednotliví žadatelé získat maximálně 50 tisíc korun. Bližší informace k poskytování příspěvků poskytuje zájemcům finanční odbor Městského úřadu v Dačicích.