V Dačicích chtějí rozvíjet projekt Zdravé město. Radní proto schválili přistoupení k partnerství mezi městem a Mateřskou školou Dačice a Katolickým domem Dačice z. s.. Starosta Karel Macků vysvětlil, že se partnerství uzavírá na základě předchozí osvědčené spolupráce, a to na dobu neurčitou. Předmětem dohody je potom vzájemná a bezplatná spolupráce v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“.

Starosta doplnil, že budování místního partnerství je důležitou součástí projektu. „Snahou totiž je, aby principy udržitelného rozvoje, podpora zdraví a kvality života byly na místní a regionální úrovni aktivně uplatňovány a propagovány nejenom ze strany města, ale podílely se na nich také organizace zřízené městem, neziskové organizace a podnikatelské subjekty,“ vypověděl.