Dačice – Ministerstvo kultury vyhlásilo program na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro letošní rok. Pro Dačicko je to částka 889 tisíc korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Lze je použít rovněž na opravu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou, například oltáře nebo varhany, pokud je tato stavba kulturní památkou. Zájemci o příspěvek musí doručit svou žádost do 28. února na odbor kultury a cestovního ruchu dačického městského úřadu.