Můžete se vypravit na hrad Landštejn nebo do dačického zámku. Další objekty se s programem připojí až o víkendu od 11. do 13. září.

Letošní téma Památky znovuzrozené se na Landštejně rozhodli naplnit výkladem o osudu hradu v letech 1771 až 1990. Pokud vás tedy zajímá, jak se téměř zdevastovaná památka dočkala svého znovuzrození, co se s hradem dělo ve dvou stech letech po jeho zapálení bleskem nebo co všechno obnáší starost o kulturní památku, dozvíte se to přímo při návštěvě hradu.

„Sklepy se otevřou o víkendech 5. a 6. a 12. a 13. září každou celou hodinu, poprvé v 10 hodin, poslední v 15 hodin," informovala kastelánka Eliška Niederová.

Navíc v 11 a ve 14 hodin pak bude prohlídka sklepů spojená s komentovanou prohlídkou běžně nepřístupných míst hradu, z nichž některá jsou též hůř přístupná, a chybět nebude výklad o historii hradu v letech 1771 až 2015.

„Po úderu bleskem se po hradu projdeme s Schillerem, romantiky, turisty i archeology," láká kastelánka.

V Dačicích se ke Dnům evropského dědictví připojí sice oficiálně až o dalším víkendu, ale již nyní se na zámku odehrává seminář aranžování květin floristy Slávka Rabušice, na který bude od zítřka navazovat výstava s názvem Kytice pro Lotte. „Prvním Dalbergem na Dačicích byl baron Karel se svou chotí Charlottou. Na jejich láskyplný vztah odkazuje i název výstavy," podotýká kastelán Jan Mikeš.

K vidění budou květinové vazby inspirované dobou empíru a biedermeieru. Seminář se váže k oslavám 200. výročí konání Vídeňského kongresu a ukončení napoleonských válek. „Dačický zámek tato doba výrazně ovlivnila. Tehdy se totiž baronská rodina Dalbergů přestěhovala do Čech v důsledku neutěšené hospodářské i politické situace v jejich rodném Porýní. Členové rodiny hráli roli na obou stranách napoleonského konfliktu a vkus této doby ovlivnil i vybavení a stavební podobu dačického zámku," vysvětlil Jan Mikeš. Výstava potrvá do 11. září.

Petra Lejtnarová