Od ledna příštího roku bude v Dačicích obnovena bezplatná právní pomoc pro veřejnost v oborech občanského, rodinného a pracovního práva.

Službu lidé najdou v objektu čp. 221 v Bratrské ulici, tedy v Domě s pečovatelskou službou. Konzultační hodiny budou zahájeny 8. ledna a otevřeno bude každé pondělí od 10.30 do 12 hodin a každé úterý v době od 8.30 do 10 hodin.

Jak upřesnil starosta Karel Macků, tuto službu poskytovala občanům do konce března letošního roku Občanská poradna Jihlava, která ale svoji činnost ukončila k prvnímu dubnu z finančních a personálních důvodů. „Jelikož byla tato služba občany hojně využívána, bylo snahou města toto poradenství místním občanům nadále umožňovat,“ vysvětlil. Město proto oslovilo místní právníky. „Dva z nich zareagovali kladně, za což jim patří velký dík,“ vyzdvihl starosta.

„Zajištěním této služby dojde opět k rozšiřování služeb, které napomáhají k překonání tíživých životních situací,“ vyzdvihl Karel Macků.