Dačičtí radní se na svém posledním jednání zabývali možností zapojit se do grantových řízeních Nadace ČEZ. Město by tak mohlo získat podporu na výstavbu dětského dopravního hřiště.

Podle bližších informací starosty Karla Macků byly podány dvě žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ. Jednalo se o žádost do grantového řízení Oranžové hřiště, z něhož by mohla být uhrazena část dětského dopravního hřiště, likvidace dešťových vod, oplocení a osvětlení hřiště a chodníky pro veřejnost. Druhá žádost pak putovala do grantového řízení Podpora regionů, ze kterého by mohla být uhrazena část nákladů na zázemí pro plánované dopravní hřiště jako je sklad, dílna, klubovna a WC, dále přístupový chodník z areálu škol a z ulice Antonína Dvořáka.

Stavba by mohla být zahájena na přelomu června a července, hotovo by mělo být v únoru příštího roku. Celkové předpokládané náklady na výstavbu dětského dopravního hřiště byly vyčísleny na zhruba 4,9 milionů korun. Zda nakonec k výstavbě dojde bude záležet na výši schválené dotace.

Starosta doplnil, že město má kompletní projektovou dokumentaci na výstavbu dětského dopravního hřiště připravenou. "Dokumentace řeší výstavbu dětského dopravního hřiště včetně zázemí, přístupových komunikací a osvětlení. Výsledkem projektu potom bude možnost výuky dopravní výchovy na dráze dětského dopravního hřiště, uložení kol ve skladu a zázemí v klubovně," vypověděl.