Jak podotkl starosta Karel Macků, provoz pojízdné prodejny je zajišťován v osmi místních částech města Dačice. "Jedná se o místní části Borek, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín, Bílkov, Hostkovice, Lipolec a od července nově také Dolní Němčice. Zásobování je prováděno dvakrát týdně v pravidelných intervalech," vysvětlil s tím, že pro občany místních částí, kteří nemají jinou možnost zásobování potravinami, je provozování pojízdné prodejny rozhodně přínosnou a užitečnou službou, kterou město podporuje.

„Oproti minulému roku byl příspěvek lehce navýšen i díky navýšení počtu místních částí, které jsou v současné době obsluhovány. Ze všech míst pravidelně získáváme zpětnou vazbu a máme na tuto službu kladnou odezvu“, doplnil Macků.