Jak sdělil dačický místostarosta Jiří Baštář, půjde o restaurování jihozápadní, severovýchodní a severozápadní sgrafitové výzdoby. Ta podle restaurátorského průzkumu vykazuje závady. „Renesanční radnice je nemovitou kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně“ vyzdvihl historickou hodnotu objektu místostarosta.

Termín opravy radnice je stanoven od dubna do září letošního roku. K poslední obnově sgrafit došlo v 70. letech minulého století. Na tyto restaurátorské práce navázala v letech 2004 a 2005 kompletní obnova budovy s navrácením její původní funkce městské radnice.

Město si podalo žádost o dotaci a nyní soutěží dodavatele opravných prací.