Základní škola Komenského provádí zápis na odloučeném pracovišti v ulici Bratrská.

V Základní škole Boženy Němcové se zápis uskuteční v prostoru horního pavilonu.

Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2004. Rodiče předloží rodný list dítěte, vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku a občanský průkaz zákonného zástupce.