Od 1. ledna příštího roku vstoupí v platnost nové nařízení vlády, které významně upravuje výši odměn neuvolněným členům obecních zastupitelstev. Jak uvedl starosta Karel Macků, dačičtí zastupitelé na posledním zasedání v tomto roce schválili, že pro neuvolněné členy zastupitelstva bude odměna v maximální výši a pro členy rady, předsedy a členy komisí a výborů bude ve výši 81 procent maximální možné odměny.

Člen zastupitelstva v Dačicích tak od ledna dostane měsíčně hrubou odměnu 1 845 korun namísto dosavadních 731 korun, člen rady získá nově 6 tisíc korun, přičemž dosud pobíral 2 177 korun. Člen výboru a komise dostane od příštího roku, vždy v měsíci, kdy komise zasedá, 2 500 korun, když dosud byla jeho odměna 1 428 korun, předseda výboru a komise v měsíci, kdy komise zasedá, získá 3 tisíce korun namísto dosavadních 1 615 korun.

"Město má dva neuvolněné místostarosty, kterým se odměna uvolněného místostarosty dělí na polovinu, takže každý bude měsíčně pobírat 27 060 korun,“ dodal starosta.