Radní města schválili uzavření smlouvy se společností Lesostavby Třeboň, která potřebné práce provede za cenu kolem dvanácti milionů korun. Rekonstrukce bude zahrnovat kanalizaci, vodovod, chodníky, vozovku včetně parkovacích míst, ale také výsadbu nové zeleně.

„Seifertova ulice patří k těm složitějším v našem městě. Při její opravě se bohužel zřejmě lidé, kteří v ní žijí, budou muset potýkat s problémy, které budou se stavebními pracemi souviset,“ uvedl starosta Jan Váňa.

Podle jeho slov se však vedení města bude snažit dohodnout se zástupci stavební firmy Lesostavby na tom, aby byly nepříjemnosti vyplývající z rozkopání ulice pro místní obyvatele pokud možno co nejmenší.