Obě obce se totiž nachází ve vytipované lokalitě. Lodhéřov, a zejména jeho místní část Najdek, pak leží přímo v území vhodného geologického prostředí.

Do diskusního panelu zasednou zastánci i odpůrci budování hlubinného úložiště. Zástupce zde bude mít ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí a Správa úložišť radioaktivních odpadů. Nebudou chybět nezávislí experti – geologové a členové nevládních organizací a dva vybraní zástupci z lokalit.

Mezi největší odpůrce patří bezesporu lodhéřovský starosta Jiří Dvořák, který bojuje proti tomuto záměru od samého začátku, tedy od roku 2000. K jednání na Štiříně starosta Lodhéřova dodává: „Na jednání vystoupím s příspěvkem, který je zaměřen zejména na obavy, které máme z případné výstavby a provozování úložiště a také, co očekáváme od státních institucí a vlády do budoucna. Myslím, že ani nadále nejsme pro tyto instituce plnohodnotnými partnery, což nás mrzí nejvíce, protože výstavba úložiště se dotkne především našich obcí a našich obyvatel. Naše stanovisko k záměru vytipování hlubinného úložiště je stále stejné a neměnné. Výsledky referenda z roku 2004, které řeklo jasné ne, je pro nás zavazující.“

Představitele zmíněných obcí těší i podpora kraje. Jak na setkání starostů v Jindřichově Hradci uvedl hejtman Jiří Zimola, kraj je proti jadernému úložišti. „Podporujeme snahu obcí se bránit, měly by mít právo veta,“ uvedl hejtman s tím, že jaderná úložiště jsou strašákem na lidi, k němuž možná ani nedojde.

Program veřejného slyšení organizuje Ústav jaderného výzkumu v rámci dlouhodobého evropského projektu Argona. Ten se zabývá zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů, konkrétně role obcí, které jsou dotčeny umisťováním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice.

Jana Hýbková, Miroslav Cihelka