Až 12 milionů korun plánovala radnice investovat do novostavby přízemního domku pro činnost děbolínských spolků. Součástí mělo být i vybudování parkoviště a venkovního amfiteátru a vybavení domu. Další dva miliony pak měla stát výstavba víceúčelového hřiště.

Na svém posledním jednání však radní zakázku pro její finanční náročnost zrušili. To ale podle radního Bohumila Komínka neznamená, že by od stavby město dávalo ruce pryč.

„O zrušení se občané dozvěděli na schůzi ještě před schválením radou. Musíme přepracovat projektovou dokumentaci a rozdělit stavbu do nezávislých etap. Domluvili jsme se, že první etapou bude samotný dům, druhou výstavba venkovního jeviště s hledištěm a další až do budoucna to zmíněné hřiště,“ vysvětlil.

Usnesení rady

Rada města uložila odboru rozvoje zajistit úpravu projektové dokumentace a předložit k projednání nový návrh zadání veřejné zakázky, který by zamýšlený projekt rozdělil do několika etap.