ÚZSVM v Jindřichově Hradci informoval o tom, že pomohl pravnukovi ženy, která byla pokládána za nemajetnou, připravit podklady pro dodatečné projednání dědictví. Předmětem projednání byl pozemek v Popelíně.

Jak úřad uvedl, pravnuk původní majitelky dohledal babiččino jméno v seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků u pole s výměrou 1 045 metrů čtverečních.

„Pozemek přímo navazuje na zastavěné území obce. Původní dědické řízení, které proběhlo v roce 1978, bylo zastaveno, protože žena byla pokládána za nemajetnou. Až po 45 letech se ukázalo, že to tak nebylo,“ konstatoval ÚZSVM.

Odevzdací listina z roku 1937 prozradila, že žena byla ošetřovatelka a pole získala jako projev vděčnosti. V závěti na ni pamatoval bývalý hajný, o kterého se dva a půl roku starala.

„Vedle pozemku jí odkázal i finanční hotovost. Většinu jeho ostatního majetku, mezi kterým byl i domek s dalšími polnostmi, zdědily jeho děti. Podle další archivní listiny ošetřovatelčin vyvdaný syn na jaře 1951 emigroval přes Rakousko do Kanady,“ vysvětlil úřad.