Rychlý spád mělo pondělní jednání zastupitelstva v Nové Včelnici. Hned na začátku zastupitelé odhlasovali odvolání starosty Jaroslava Hřebíka.
Jeho odstoupení žádali již na začátku listopadu v dopise. Dřívější signály starosta ale nedostal. Jako jeden z důvodů uváděli nedostatek informací ze strany starosty. Ten přiznal horší vzájemnou domluvu, ale nedostatek informací popřel.

„Můžu říci, že komunikace vázla. Jedenáctičlenné zastupitelstvo nemá nárok na radu. Přesto jsem vytvořil určitý poradní sbor ze všech zastupitelů, který jsem svolal vždy čtrnáct dní před veřejným projednáváním a vysvětlil všem, o čem se bude jednat. Informací měli tedy všichni dost,” uvedl Jaroslav Hřebík na svou obhajobu.

Na obranu starosty vystoupili také další dva lidé. Předseda tělovýchovné jednoty Jakub Štěpán řekl: „Vážili jsme si jako tělovýchovná jednota spolupráce se starostou a chtěli bychom za ni poděkovat, doufám, že hlavním důvodem nebyla obnova trávníku na fotbalovém hřišti.”
Na zmíněný trávník dostala tělovýchovná jednota dotace a bez vědomí radnice jej začala opravovat. Po radnici však žádala o doplatek půl milionu korun.

Jaroslav Hřebík hodnotil získání dotace 228 tisíc korun na obnovu trávníku kladně: „Když je někdo schopen pro město získat tolik peněz, je před ním třeba smeknout. Doplatek si město může dovolit, protože na účtě má asi 12 milionů korun.”

Na obranu starosty dále vystoupila Alena Kotková ze včelnického svazu žen, která mu rovněž poděkovala za dobrou spolupráci.
Své odvolání Jaroslav Hřebík komentoval: „Vykonával jsem svou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Bohužel určité pochybení mohlo nastat, když někteří lidé jsou krátkodobě v zastupitelstvu a ti se mohli nechat od ostatních, kteří řekli, že dělám nějaké chyby, ovlivnit.”

V politice by chtěl dál pokračovat a bude kandidovat v nadcházejících krajských volbách za Starosty a nezávislé a dále v dalších komunálních volbách za tři roky. „Kdyby to vyšlo, chtěl bych samozřejmě dál pomáhat městu Nové Včelnici,” říká Hřebík.

Nyní bude odpočívat a starat se, aby měl opět práci. „Nedokáži to pochopit, nikdo se mě na nic neptal a nedal mi žádné avízo. Dopis podepsalo deset lidí a nikdo z nich mi neřekl, co se zde odehrává. Ale jiní si také musí vyzkoušet, že v malých městech vůbec není jednoduché komunální politiku zvládat,” zakončil Jaroslav Hřebík.

Nový starosta Karel Dvořák zhodnotil jednání jako důstojné a nastínil důvody odvolání Jaroslava Hřebíka: „Rád bych si je s ním rozebral sám, ale krátce je to méně žádostí o dotace. Více řešit některé věci vlastními silami a ne za peníze zprostředkovaně. Peníze do rozpočtu asi příliš přibývat nebudou, takže musíme hledat úspory. Tady se nabízí otázka, co jsme schopni si řešit sami.”

V nové funkci chce nejdříve zhodnotit stav finančních prostředků města. Bude se zastupiteli nejdříve jednat o tom, které projekty jsou nutné, které bude potřeba řešit okamžitě a které odloží. „Sám za sebe si myslím, že na projekt nové radnice a včelařského muzeum v areálu Nechyba bude město těžko dosahovat.” Dojde i na diskutovaný trávník na fotbalovém hřišti. „Budeme se dohadovat, jak a za kolik to provedeme. Zda se dá částka hradit na splátky, ale rozhodně trávník vyřešíme,” sdělil dále nový starosta.