Starostové, místostarostové, tajemníci obou OÚ a zástupci nejaktivnějších spolků partnerských obcí si vyměnili poznatky z dosavadní velmi úspěšné spolupráce.

Za téměř osm let to byly desítky společných akcí a projektů i v rámci EU, v oblasti kulturní, společenské, ochrany životního prostředí, sportovní, vzájemného poznávání i navazování přátelství mezi občany.

K nejvýznamnějším patřily zejména projekty spolufinancované EU z dotačních titulů INTERREG IIIA, jako Thajské GRAFFITI a Botanická naučná stezka iniciované obcí Thaya a projekty Hudba a mládež a Sejdeme se přátelé, které iniciovala obec Český Rudolec.

Akce se konaly společně na obou stranách hranice. Byly to autobusové zájezdy občanů k poznávání místních památek, zvyklostí a tradic, setkání dětí mateřských a základních škol, hasičské a sportovní soutěže, společná hasičská cvičení střídavě v obou obcích, koncerty, slavnosti a samozřejmě řada společných porad představitelů obcí a vedení občanských sdružení o zajištění dalších projektů spolupráce.

Tímto tématem se zabývalo také setkání 25. ledna, kdy se obě delegace poradily o rozvoji partnerské spolupráce v roce 2010. Starostové obou partnerských obcí v závěrečném vystoupení konstatovali, že dosavadní spolupráce byla velmi úspěšná a v oblasti upevňování vzájemných vztahů pro obě obce prospěšná. Nakonec delegace partnerů navštívila některá zařízení v Českém Rudolci.

František Thüringer