Školka se přes prázdniny proměnila do nové podoby. V letních měsících zde podle ředitelky prováděli rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení v pavilonech A a D. Venkovní prostory byly upraveny na bezbariérové. V zahradě školky mohou děti nově využívat průlezku, kde jsou například dvě horolezecké stěny a skluzavka.

Upraven byl rovněž okolní terén a zejména bezpečnostní dopadové plochy pod průlezkami. Rekonstrukce se podařila díky získanému grantu v celkové výši téměř 943 tisíc korun z Finančních mechanismů Norska a Jihočeského kraje. Celkové náklady byly přes milion korun, zbývající část bude uhrazena z obecního rozpočtu.