Pro mateřskou školu byla zrekonstruována část objektu základní školy. Původní objekt, kde byla mateřská škola doposud, byl již nevyhovující. Náklady na stavební práce, které provedla firma ISOLITE z Jindřichova Hradec činily přes 1,6 milionu korun, na vybavení pak přes 300 tisíc korun.

Od Jihočeského kraje získala obec na rekonstrukci dotaci ve výši 650 tisíc korun. Mateřskou školu navštěvuje v současné době 22 dětí a dle výhledu postačí kapacita pro potřeby Starého Města pod Landštejnem a okolních osad. Mateřská škola je opravdu hezká, a to i zásluhou učitelek mateřské, ale i základní školy, které se podílely na realizaci již při zpracování projektu až do závěrečné fáze včetně návrhu vnitřních interiérů.