Je zde celkem 26 dětí, které se připravují na květnovou soutěž hlídek mladých zdravotníků. V té si většinou zástupci jindřichohradeckého oblastního spolku Českého červeného kříže vedou velice dobře.