„ V sobotu jsme společně s příbrazskými dětmi zahájili založení zahrady výsadbou prvního přírodního prvku pro děti, a to vrbovou chýší. Děti byly velice šikovné a se zápalem sobě vlastním nosily písek, sázely pruty či proplétaly již zasázenou chýši dalšími pruty. Podílely se i na samotném plánování - kde bude vysoký vchod, kde takzvaně plazící vchod. Ačkoli nejsme žádní profesionálové, doufáme, že vše nám správně zakoření a poroste tak, aby chýše dělala radost všem dětem a především těm, které přiložily ruku k dílu,“ uvedla autorka projektu Markéta Blažková.