„Vlastně tam není jediný vyhovující herní prvek a nyní je ta nejzazší mez, kdy by se mělo začít něco dělat," říká ředitelka školky Věra Semotánová.

Její slova potvrzuje i starosta Strmilova Jaromír Krátký. „Hřiště je v neuspokojivém stavu, dlouhodobě nám při revizích píší, že herní prvky jsou již v neopravitelném stavu," informoval.

V minulosti ale podle něho nebyly vypsány žádné vhodné dotační tituly na opravy takových hřišť. „Naopak vypsány byly na přírodní hřiště, takže jsme to zkusili. Na první pokus se to nepodařilo, ale nyní nám řekli, že pokud doložíme, že máme vybranou firmu, která hřiště udělá, pak bychom dotaci mohli získat," poznamenal.

Nyní město čeká, jak dopadne výběrové řízení. Pokud se podaří vybrat zhotovitele a následně i získat dotaci, pak by práce měly začít již v dubnu.

Hřiště nese podle projektu název Pod křídly draka. „Celý koncept se prolíná zahradou jako veliký drak, děti mohou částí procházet, křídlo draka bude zastíněním amfiteátru, který by tady měl také vzniknout," popsala ředitelka školky s tím, že funkce hřiště by neměla být jen herní, ale také výuková a naučná.

„Chtěli bychom ven přenést i část výuky," nastínila.

Místo zde má být například pro vodní prvky, domek pro brouky, květinový záhon určený k pozorování motýlů nebo záhon pro pěstování bylinek, které budou dále děti zpracovávat. „Chtěli bychom vytvořit místo i pro práci dětí s rodiči, abychom se jim více přiblížili," dodala Věra Semotánová.

Na novém hřišti by si mohly děti hrát a vzdělávat se již na podzim. Problém může napsat ve chvíli, kdy by se dotaci získat nepodařilo.

Hodnota celého projektu byla předběžně vyčíslena na 2,45 milionu korun bez DPH, přičemž podpora z grantu by mohla činit 90 procent. Spoluúčast města na financování však není zatím zahrnuta v rozpočtu.

„Dokud nebyla přiznána dotace, nedávali jsme to do rozpočtu. Řešilo by se to rozpočtovým opatřením. Pokud bychom ale dotaci nezískali, byl by to problém. Sami bychom to letos určitě financovat nemohli," připustil starosta. Dodal, že by muselo dojít alespoň k likvidaci nevyhovujícího zařízení a zakoupení nejméně dvou nových herních prvků.

Petra Jouzová