Staré školní záchodky se přes léto proměnily i s výpomocí tatínků v příjemné prostředí hrající veselými barvami a zářící čistotou. Peníze na projekt k rekonstrukci toalet a umýváren si vyhrály samy děti ve čtvrtém ročníku projektu Domestos pro školy.

Ve čtvrtém ročníku tohoto projektu rozdělila společnost mezi osm základních a osm mateřských škol po celé České republice šeky v celkové hodnotě téměř 1 milion korun. Jedním z výherců se stala také ZŠ a MŠ Lužnice. Na rekonstrukci sociálního zařízení získala 80 tisíc korun a sanitární a obkladové vybavení od partnerů projektu. „Působíme ve starší budově, kam je nutno každoročně investovat nemalé finance na renovaci. Výhrou jsme zřizovateli alespoň trochu finančně pomohli v rekonstrukci dalších prostor. Protože rozpočet rekonstrukce byl ještě vyšší než výhra, poprosili jsme ochotné tatínky, jestli by nám pomohli s bouracími pracemi. Všem zúčastněným patří velikánský dík za skvělou práci,“ uvedla ředitelka školy Iva Filsaková.

Kromě zlepšení sociálního zařízení je obrovským benefitem i to, že se děti a všichni zaměstnanci školy spojí, společně bojují o výhru a pak se z ní radují. A protože škola nutně nemusí vložit finanční prostředky pouze na rekonstrukci toalet, má-li je v pořádku, může se ZŠ a MŠ Lužnice přihlásit i letos a pokusit se tak získat další prostředky třeba na učební pomůcky nebo další vybavení školy. Další podrobnosti zjistíte na stránkách projektu www.domestosproskoly.cz.