„Kromě jednoho hřiště za Merkurem jsou na dalších třinácti místech staré, zanedbané a letité hrací prvky, které nesplňují bezpečnostní podmínky. Proto je snaha hřiště na největším sídlišti ve městě opravit,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Karel Přibyl.

Projektová dokumentace má řešit nejen jejich kvalitu, ale má dát odpověď na to, zda je nezbytné, aby byla na tolika místech. Radní proto očekávají, že do konce ledna uvidí studii navrhující rozmístění hřišť a případné varianty. Po posouzení bude pak do konce dubna projektová dokumentace dopracovaná.