„Hřišť zde bylo hodně, některá byla zrušená, ale prostor nelze na nic jiného využít. Proto dojde k jejich postupné obnově a vybavení herními prvky podle norem Evropské unie,“ uvedl místostarosta Alfred Němec.

Podle jeho vyjádření by se s obnovou zhruba poloviny vybraných hřišť mělo začít ještě letos. Na tři miliony korun mají vyjít stavební práce, stejná částka pak pokryje výdaje na hrací prvky, lavičky a ploty.