Školáci si dokonce mohli navrhnout a poté odhlasovat nejlepší název a také heslo, které portál ponese. Nejvíce hlasů získal slogan

„Najdi si akci v Jindřichově Hradci“. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci odměnila autory návrhů a pozvala i náhodně vybrané děti, které se akce zúčastnily. V kategorii o slogan webového portálu vyhrála Kristýna Vašková z Jindřichova Hradce. Název portálu zase vymyslela Lenka Adamová ze Strmilova.

„Potřeba vyšší informovanosti dětí a mládeže o možnosti volnočasových aktivit vyšla jako jeden z výstupů při tvorbě komunitního plánu v Jindřichově Hradci,“ informovala za organizátory Jaroslava Sedláková z katedry managementu veřejného sektoru.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy v této souvislosti vyhlásil v loňském roce soutěž pro žáky osmých tříd s názvem Navrhni svůj web. Výstupy z této soutěže se staly podkladem pro zpracování internetových stránek. Ty zpracoval realizační tým fakulty.

Na vytvoření portálu se podílí fakulta ve spolupráci s Junákem a město. Web má motivovat děti k aktivnímu využití internetu jako zdroje informací i aktivní zábavy. Spuštění plánují organizátoři na začátek nového školního roku.

„Úkolem první fáze projektu je v tomto roce najít zejména optimální systém získávání a aktualizace dat pro tento portál, navrhnout efektivní a funkční informační kanály,“ doplnila Sedláková.

V kategorii o slogan webového portálu vyhrála Kristýna Vašková z Jindřichova Hradce.