„Téma nás osobně velmi zajímá , a jak se ukázalo při naší prezentaci, zajímá i představitele města či některé místní občany,“ uvádějí autoři bakalářské práce Jan Kříž a Vojtěch Princ.

Poukázali tak na fakt, že diskuze se zúčastnil i starosta města Karel Matoušek i vedoucí odborů městského úřadu a vrchní strážník městské policie.

Mluvilo se o vytíženosti parkovišť v centru města, o reálných možnostech parkování, o poplatku a délce stání. Řešily se i potřeby různých skupin obyvatelstva a návyky lidí v souvislosti s využíváním automobilů.

„Předložená bakalářská práce studentů fakulty se setkala s ohlasem, stejně jako možnost užší spolupráce fakulty s městem. Například právě i při pomoci řešení problémů s parkováním či při zjišťování potřeb občanů města,“ informoval Martin Musil z fakulty managementu.

I když nepadly žádné konkrétní závěry, ukázala se diskuze jako užitečná, znovuotevřela problém s náměstím Míru i s parkováním ve městě obecně.