Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Dlužník může využít splátkového kalendáře

Jindřichův Hradec – Před časem Deník informoval, že vedení města Jindřichův Hradec přijalo přísnější metr na dlužníky za nájemné v městských bytech. Jak se vůbec městu daří vymáhat pohledávky a jaký je postup, objasnila vedoucí kanceláře starosty Jana Říhová.

5.5.2011
SDÍLEJ:

Městský úřad v Jindřichově Hradci. Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

„Město vymáhá pohledávky jednak v samostatné působnosti a dále v přenesené působnosti,“ sdělila Jana Říhová úvodem.
Vysvětlila, že z hlediska samostatné působnosti se jedná především o dlužné nájemné z bytů, dlužné vyúčtování služeb souvisejících s nájemným, dlužné nájemné z garážových státní a garáží, vyúčtování služeb z garáží a garážových stání a nezaplacené faktury, například za poškození majetku města.

Podle jejích informací se vymáhání pohledávek v samostatné působnosti řídí občanským soudním řádem.
„Při vzniku pohledávky je dlužník o této skutečnosti zpraven předžalobní upomínkou, na základě které je mu stanoven náhradní termín plnění, k pohledávce je vždy připočten poplatek z prodlení (nájemné z bytů), popřípadě úrok z prodlení (ostatní případy). Pokud dlužník nezaplatí pohledávku ani v náhradním termínu, obrací se město na soud se žalobou na zaplacení dlužné částky (pohledávka + příslušenství). Nedojde-li k úhradě pohledávky ani po právní moci rozhodnutí o zaplacení částky, podává pak návrh na výkon rozhodnutí k příslušnému soudu, je-li znám zaměstnavatel, číslo účtu, popřípadě dávky, které dlužník pobírá,“ vysvětluje.

V případě dlužného nájemného a vyúčtování služeb souvisejících s nájemným má dlužník možnost požádat o uzavření dohody o splátkách a uznání dluhu. „Uzavřením dohody se zastavuje lhůta pro výpočet poplatků z prodlení, čímž dlužník získává výhodu, neboť se mu dlužná částka nenavyšuje právě o poplatky z prodlení. Pokud dohoda není plněna, dochází k uplatnění práva u soudu – žaloba na zaplacení dlužné částky a je mu k dlužné částce dopočten zmiňovaný poplatek z prodlení, který je dle současné právní úpravy poměrně vysoký, což si mnozí dlužníci neuvědomují,“ dodává. K uzavírání dohod o splátkách a uznání dluhu dochází na žádost dlužníka, o této žádosti rozhoduje příslušný orgán města, tedy rada případně zastupitelstvo města. Podle Jany Říhové někdy však dochází k případům, kdy si dlužník požádá o uzavření dohody a po dobu splácení dluhu v dohodě, neplatí běžný nájem. Město tedy právě proto přistoupilo ke zpřísnění podmínek, a to že v dohodě o splátkách a uznání dluhu je nově zakotveno i ustanovení, že dluh (případně zůstatek dluhu) dle dohody se stává splatným jednorázově, pokud nebude dlužníkem řádně hrazeno běžné nájemné z předmětného bytu.
V případě, že dlužník má uhrazenu jistinu dluhu, má dále možnost požádat o prominutí poplatku z prodlení. Zde je postupováno v souladu s „Pravidly pro promíjení poplatků z prodlení nájemcům bytů ve vlastnictví města Jindřichův Hradec“ (dále jen „pravidla“).

Důležitou skutečností je, že dlužník za trvání nájemního vztahu k bytové jednotce, na které vznikl dluh na nájemném, může žádat o částečné prominutí poplatku z prodlení pouze jedenkrát.

Jedná se o jednorázovou úlevu dlužníkovi, která se vztahuje pouze k příslušenství pohledávky, což znamená, že jistina dluhu je uhrazena, poskytuje se úleva pouze na výši dopočteného poplatku z prodlení. Výše úlevy závisí na rozhodnutí příslušného orgánu města, kdy je pravidly stanovena procentuální hranice.

Dlužník, který nezaplatil dlužné nájemné za tři měsíce, je vyzýván k úhradě souhrnnou upomínkou, ve které je zároveň upozorněn na možnost podání výpovědi, pokud nebude dluh řádně zaplacen.

Výpověď je následně předkládána radě města ke schválení v případě, že dlužník dluží čtyři a více měsíců. Výpovědní lhůta v tomto případě činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Po uplynutí výpovědní lhůty zaniká nájem bytu. „Pokud dlužník byt městu nevrátí po uplynutí této lhůty, je vyklizení požadováno opět cestou soudní, a to i v případě výkonu rozhodnutí vyklizením?“ vysvětluje vedoucí.

Pohledávky vzniklé ze samostatné působnosti se promlčují v obecné tříroční lhůtě, což znamená, že v této lhůtě musí být právo na jejich zaplacení uplatněno u soudu. Pohledávka, která je přiznána soudně v platebním rozkaze, rozsudku nebo uznaná v dohodě o splátkách a uznání dluhu, je vymahatelná po dobu 10 let od právní moci rozhodnutí soudu (data uzavření dohody). Po uplynutí této lhůty je podán návrh příslušnému orgánu města na vzdání se práva tuto pohledávku vymáhat.

Pokud jde o přenesenou působnost, jedná se o pokuty za přestupky, pokuty městské policie, odboru dopravy, odboru životního prostředí, přeplatky sociálních dávek a dále místní poplatky za komunální odpad a psy.
Vymáhání v této přenesené působnosti se řídí daňovým řádem, zákon č. 280/2009 Sb., (dříve zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).

Ve smyslu tohoto zákona začíná daňová exekuce vydáním:
- exekučního příkazu srážkami ze mzdy či jiných příjmů,
- exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, dále popřípadě prodejem movitých věcí a nemovitostí (poslední dva jmenované případy činí město prostřednictvím příslušného soudu návrhem na výkon rozhodnutí).
„Ve smyslu daňového řádu již nejsou vydávány exekuční výzvy, kterými se stanoví náhradní termín splnění povinnosti dlužníka. Na základě součinnosti třetích osob zjišťuje město u všech dlužníků, zda a kým je veden jejich účet, zda a od koho pobírají mzdu či jiný příjem jako důchody, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání a podobně,“ vysvětluje Jana Říhová a pokračuje, že po zjištění předmětných skutečností je vydán exekuční příkaz, kterým je nařízeno třetí osobě srazit předmětnou pohledávku (srážky ze mzdy, jiných příjmů nebo přikázání pohledávky u poskytovatele platebních služeb), a to včetně exekučních nákladů, které činí 2% z vymáhané částky, nejméně 500 korun.
Pokud nedojde k vymožení pohledávky výše popsaným způsobem a je znám faktický pobyt dlužníka a tento není nemajetný, vymáhá město pohledávku nařízením výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, popřípadě je-li známo, že dlužník vlastní nemovitost, prodejem věcí nemovitých (tato soudní řízení jsou v rámci přenesené působnosti osvobozeny od soudních poplatků).

Nedoplatek ve smyslu daňového řádu nelze vymáhat po uplynutí lhůty pro placení, která činí šest let a začne běžet dnem splatnosti nedoplatku. By-li učiněn úkon (zahájení exekučního řízení, zřízení zástavního práva), šestiletá lhůta běží znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn. By-li učiněn úkon (vymáhání pohledávky soudem, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení, daňová exekuce srážkou ze mzdy) lhůta neběží (přerušuje se). Lhůta pro placení však končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku (v případě zajištění nedoplatku zástavním právem 30 let).
Takto zaniklé pohledávky město odepisuje.

Podle Jany Říhové lze obecně říci, že pokud se týká pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města, pak jde především o důsledek nepříznivé ekonomické situace dlužníka, do které se dostane ve většině případů na přechodnou dobu (ztráta zaměstnání, nemoc, změna rodinných poměrů). „Ale u některých dlužníků se poměry změní trvale natolik, že není dále únosné, aby setrvával v městském bytě, pak město přistupuje k výpovědi z nájmu bytu,“ dodává.

U pohledávek vzniklých v přenesené působnosti jde pak podle ní zejména o platební nekázeň dlužníků, což je dáno i samotným základem pro vznik pohledávky (pokuty za přestupky, ostatní místní poplatky).

„Značné problémy způsobují a statistiku navyšují, zejména u poplatku za komunální odpad, osoby hlášené na adrese ohlašovny úřadu, tedy na adrese městského úřadu v Klášterské, kterých je k dnešnímu dni 482, což je cca o 100 více oproti roku 2009. Naopak musím konstatovat, že se nepotvrdily obavy ohledně zvýšení dluhu na poplatku za komunální odpad při přijetí změny příslušné vyhlášky spočívající v jednorázové úhradě platby za tento poplatek. Za sledované období se počet dlužníků zvýšil o pět, což je v počtu poplatníků zanedbatelné,“ uzavřela Jana Říhová.

Autor: Jana Hýbková

5.5.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto

Odemčené dveře stály seniorku 40 tisíc korun

Porodnice v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto.

Kdo se v uplynulém týdnu narodil v jindřichohradecké porodnici?

V Los Angeles už někteří Češi odvolili

Los Angeles - Na Generálním konzulátu České republiky v Los Angeles mají již první volební den za sebou.

OBRAZEM: V knihovně otevřeli bibliobox. Poslouží ve dne i v noci

Jindřichův Hradec - Od čtvrtka je možné knihy do knihovny vracet i mimo otevírací dobu.

Kam o víkendu v okrese na fotbal

Jindřichohradecko/ANKETA/ - Fotbalové soutěže mužů na Jindřichohradecku mají o víkendu na programu zápasy 9. kola.

Biatlonisté ze Starého Města přivezli ze šampionátu pět titulů

Bystřice pod Hostýnem - Sezona letního biatlonu vyvrcholila v Bystřici pod Hostýnem mistrovstvím republiky dorostu a dospělých.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení