Mohou se změnit ekonomické poměry rodiny a dluhy jsou hned

„Nájemníci mají možnost, pokud se jim zdá nájemné příliš vysoké, zažádat o výměnu bytu za menší. Pokud řádně platí nájem, město Jindřichův Hradec pak těmto žádostem vyhovuje,“ vysvětlila vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová.

Město mělo přes 2000 bytů a ty se v období let 1997– 2001 prodávaly zájemcům z řad nájemníků. Městu zůstaly byty, které nelze prodat, neboť jsou vystavěny za pomoci státní dotace a je na nich proto blokace prodeje, nebo jsou to byty, které město nechce prodávat z důvodu jejich polohy v historickém centru města nebo se jedná o domy s pečovatelskou službou, které slouží jako malometrážní byty a podobně.

V současné době je město vlastníkem 814 bytů. Velká část nájemníků těchto bytů je především z řad ekonomicky slabších občanů. Stává se proto, že v souvislosti se změnami ekonomických poměrů rodin či jednotlivců, jako jsou ztráta zaměstnání, odchod do starobního důchodu, rozvod manželství a podobně, vyvstávají problémy ohledně pravidelného placení nájemného.

„Také se mi stalo, že jsem asi tři měsíce neměla na nájemné. Bylo to těsně před rozvodem a věděla jsem, že potom dluh srovnám,“ říká matka samoživitelka Jitka.

„Nemyslím si, že by se někdo úmyslně vyhýbal placení nájemného, je to dáno ekonomickou situací. Neplatiči jsou podchyceni a vyzýváni městem k okamžité úhradě, pokud mají nějaký nedoplatek. Postupuje se smírčí cestou, kdy se uzavírá dohoda o splátkách,“ upřesnila Jana Říhová.
Nedoplatek dlužného nájemného jindřichohradeckých městských bytů za období od ledna roku 1992 až po září roku 2007 činí 2 651 367 korun.
Sankce za dluh

V případě, že nájemníci nedodržují dohodu a dlužnou částku nesplácejí, postupuje se k vymáhání dluhu soudní cestou, může dojít i k exekuci na majetek, plat, důchod, výpovědi z bytu a jeho vyklizení.

„Letos máme podány čtyři výpovědi, kde běží čtyřměsíční výpovědní lhůta. Dlužník má možnost ještě v této době dluh zaplatit nebo se dohodnout na splátkách,“ upřesňuje Říhová. Přestože dlužník ve výpovědní lhůtě dluh zaplatí, může následovat vyklizení bytu, pokud se s městem nedohodne na prodloužení nájmu. Novela zákona umožňuje městu nebo obci dát výpověď bez předvolání soudu, takže se zkrátila doba, kdy narůstaly dluhy jen proto, že se dlužník vyhýbal převzetí písemností.

Stanislava Koblihová