"Vzhledem ke složité pandemické situaci, není jednoduché letošní ročník uspořádat. Proto nebude letošní Ukliďme Třeboň organizováno jako jednodenní hromadná akce. Lidé, kteří jsou ochotní udělat něco pro své okolí, se budou moct do akce zapojit individuálně," přibližuje Jaroslav Fliegel z odboru životního prostředí, MěÚ Třeboň. Akce potrvá dva týdny od 12. dubna do 25. dubna. V té době se každý dobrovolník, který se do akce bude chtít zapojit, spojí s organizátorem akce – Jaroslavem Fliegelem přes e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz či na telefonu 384 342 175 a domluví si s ním úsek, který vyčistí a místo předání odpadů.

Pytle pro sběr odpadu bude po předchozí domluvě, možno vyzvednout na Městském úřadě Třeboň na odboru životního prostředí (2. patro č. dveří 223). Stejně jako každý rok, se budou v Třeboni uklízet hráze rybníků Svět a Opatovický, Zlatá stoka na území města a Stezka zdraví Třeboň Hradeček. Akci podporují Technické služby Třeboň, s.r.o. a Zdravé město Třeboň.