Společenství vlastníků bytových jednotek v tomto domě požádalo město o souhlas s umístěním rampy s ohledem na fakt, že město je vlastníkem pozemku. Náklady a údržbu rampy bude hradit společenství.

„Obdobných žádostí na úpravu vstupu či umístění ramp přibývá. Důvodem je provázanost dotačních titulů na výtahy v panelových domech, které jsou vypisované a podmínkou či součástí je bezbariérovost. Jsme za to rádi už jen s ohledem na fakt, že to zvyšuje komfort osobám se ztíženou pohyblivostí a zjednodušuje přístupnost pro záchranné sbory,“ doplnila místostarostka Jana Grammetbauerová.