„Plánujeme příjmy ve výši 220 milionů a výdaje 251 milionů korun,“ uvedl starosta Karel Macků. „Raději nastavíme více investic, protože jak dobře víme, ne vždy se podaří během roku splnit všechny plány,“ dodal starosta.

Právě do investic má v příštím roce jít skoro 80 milionů korun, a to je přibližně jedna třetina výdajů. „Chceme dokončit přístavbu ZŠ Komenského, finančně se spolupodílíme na stavbě Domu dětí a mládeže, plánujeme odbahnění rybníku Peráček a dokončíme i přestavbu hasičské zbrojnice v Lipolci,“ vyjmenoval starosta. Mezi další významné akce patří i stavba parkoviště v ulici Berky z Dubé, kde v první etapě vznikne 68 nových parkovacích míst.