V minulých letech se občas stalo, že i na Jindřichohradecku byly v některých místech problémy s dostatkem vody. Proto letošní zimu někteří lidé vítají jako spásnou pro zem, a tedy i pro zásobárnu spodních vod.

„Podle sdělení pracovníků našeho provozu se v loňském roce vozila voda do obcí na Dačicku, do Valtínova, Lipovce a Malého Pěčína. Malý Pěčín bude proto řešen rozšířením vodovodu z Landštejna,“ uvedl vedoucí rozvoje VAK JČ Jan Jindra.

Propojení bude podle jeho slov z Velkého Pěčína v délce kolem 2,5 kilometru. Pro ostatní obce s deficitem vody, Valtínov a Lipovec, odborníci připravují projekty, ve kterých bude posílení zdrojů.

Na Třeboňsku a Jindřichohradecku je bilance vody v lokalitách, kde provozuje VaK JČ, podle Jana Jindry vyrovnaná a vody je dostatek. Staveb, které souvisejí s rozvodem pitné vody a čištěním odpadní vody, je však na Jindřichohradecku více.

„Z velkých staveb zaměřených na zlepšení čistoty vody byla letos zahájena rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod Třeboň. Dále je ve výstavbě kanalizace v obcích Lutová, Žítek a Mirochov se dvěma společnými čistírnami odpadních vod,“ potvrdil Jan Jindra.

Názory, že jsou v rámci Evropské unie (EU) přísnější podmínky na úpravu vody v čistírnách odpadních vod však vyvrací. „Naše legislativa je v mnoha ohledech přísnější než požadavky EU. Například u nás musí být řešeny i nejmenší obce, zatímco EU požaduje čištění pro obce nad dva tisíce napojených obyvatel. Naše legislativa požaduje již u obcí nad dva tisíce napojených obyvatel odstraňování dusíku a fosforu,“ vysvětlil Jan Jindra.

Ani nejmodernější technologie však logicky nemůže podle jeho slov vyčistit vodu na úroveň vody pitné. Nicméně po smíchání s vodou povrchovou vstupuje vyčištěná voda do přirozeného vodního koloběhu a může být po infiltraci do podzemní vody zpětně využívána pro pitné účely.