Dotazník byl sestaven na základě nadefinovaných problémů na předchozích fórech.

Vyplňovat a odevzdat jej lze na sběrných místech, kterými jsou podatelna městského úřadu, turistické informační centrum, městská knihovna, čekárna lékařské služby první pomoci a vestibul na poště.